top of page
  • _

Skaidrojums par LPSR laik�?? izsniegtajiem dokumentiem

Pēdējā laikā bieži vien tiek apspriests LPSR laikā izsniegto civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, t.i., dzimšanas apliecību, derīgums. Kā skaidro LR Vēstniecības Īrijā konsulārā daļa LPSR laikā izsniegtie civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti ir derīgi tikai Latvijas teritorijā, ja tie nav bojāti un ir izlasāmi. Minētos dokumentus nav iespējams apliecināt ar Apostille. Ja civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu nepieciešams uzrādīt vai iesniegt ārvalsts iestādei, saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 6.panta trešo daļu* personai minētais dokuments ir jāpieprasa atkārtoti**.

Beļģijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Kiprā un Itālijā

Latvijā izsniegti publiski dokumenti minēto valstu institūcijās iesniedzami bez apliecināšanas ar “Apostille”

Jāpiebilst, ka iepriekš minētie nosacījumi attiecas arī uz miršanas un laulības slēgšanas/šķiršanas apliecībām.

* Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 6.panta 3.daļa: Personai ir pienākums atkārtoti pieprasīt civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai tas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā un šo dokumentu nepieciešams uzrādīt vai iesniegt ārvalsts iestādei.

** Sīkāka informācija par dzimšanas, laulības, miršanas apliecību vai izziņu izprasīšanu ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību pieejama vēstniecības mājaslapā http//www.mfa.gov.lv/ireland/konsulara-informacija/dzimsanas-laulibas-mirsanas-apliecibu-un-izzinu-izprasisana.


Agnese Ruska

info@viplocalization.com

20.04.2017.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Minor travelling to Ireland

20/03/2018 13:51:48 Dear Ms Ruska, Â I refer to your correspondence dated 20/03/2018 regarding a minor travelling to Ireland and am directed by the Minister for Justice and Equality to respond. Â Plea

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page