top of page

Our courses

Upon successful completion of the course, you will receive a certificate.

Speaking English with Confidence

 

“I don’t feel confident when I’m speaking English.”

“I’m afraid my English sounds bad.”

“I want to feel better about my English.”

Does this sound like you?

 • Develop your English language skills for employability and study contexts

 • Learn how to sound more confident speaking English

 • Speak English more clearly

 • Improve your English grammar skills

This highly practical course is for anyone with English as an additional language. This course will improve your communication style and give you the skills and confidence to speak more clearly. This course is ideal for students who already have some theoretical knowledge. It will help you to turn your knowledge to practical use – to speak fluently and correctly.

Learn in live group classes, with a personal tutor in one-to-one lessons or in a small group with a tutor. Each course is adapted to the student's or group's individual needs and knowledge level.

English for beginners

 • Learn grammar basics

 • Learn to communicate in a simple way

 • Learn to understand and use common everyday expressions and simple phrases

 

This course is suitable for anyone who wants to learn English for the purpose of real-life communication. It has been carefully designed to guide you through the English language in great detail. This English language course is suitable for beginners as no previous knowledge of the English language is necessary.

Learn in live group classes, with a personal tutor in one-to-one lessons or in a small group with a tutor. Each course is adapted to the student's or group's individual needs and knowledge level.

Basics of computer usage

 • Learn the basics of computer usage

 • Learn how to work with Word, Excel, email and the Internet

 • Learn how to safely use the Internet

 • Learn the basics of printing and scanning documents

 • Explore different storage methods

Learn the basics of computer usage including Word, Excel, email and the Internet. We'll equip you with the knowledge for using everyday features and working with Word, Excel, email and the Internet. The course will introduce the learner to mouse and keyboard usage and slowly build their confidence in using the desktop. The course also offers to learn to use Word, Excel, email and the Internet. Finally, the learner is introduced to web browsing, printing and scanning documents and different types of storage methods.

Piedāvātie kursi

Sekmīgi pabeidzot kursu, tiek izsniegts sertifikāts.

 

Nebaidies runāt angliski!

 

“Es nejūtos pārliecināts(-a), runājot angliski.”

“Baidos, ka nepareizi runāju angliski.”

“Vēlos uzlabot savas angļu valodas prasmes.”

 

Vai iepriekš minētie izteicieni raksturo jūs?

 • Uzlabojiet angļu valodas zināšanas un prasmes, lai atrastu labāku darbu vai uzsāktu mācības

 • Iemācieties droši runāt un skaidri iztekties

 • Uzlabojuet angļu valodas gramatikas prasmes

 

Šis īpaši praktiskais kurss ir paredzēts ikvienam, kam angļu valoda ir otrā valoda. Šajā kursā uzlabosiet runāšanas stilu un gūsiet prasmes un pārliecību izteikties skaidrāk. Šis kurss ir ideāli piemērots tiem, kuriem jau ir nelielas teorētiskās zināšanas. Palīdzēsim praktiski pielietot jūsu esošās zināšanas – runāt tekoši un pareizi.

Mācības tiek rīkotas gan klātienē grupu nodarbībās, gan ar pasniedzēju personiski vienai personai vai nelielā grupā. Katrs kurss tiek pielāgots apmācāmā vai grupas individuālām vajadzībām un zināšanu līmenim.

 

Angļu valoda iesācējiem

 • Apgūstiet gramatikas pamatus

 • Mācieties runāt īsi un kodolīgi

 • Iemācieties saprast un izmantot ikdienā bieži lietotus izteicienus un vienkāršas frāzes

Šis kurss ir piemērots ikvienam, kurš vēlas apgūt angļu valodu, lai spētu klausīties un runāt vienkāršā ikdienas vidē. Kursa saturs ir rūpīgi izstrādāts, lai īpaši detalizēti apgūtu angļu valodu. Šis angļu valodas kurss ir piemērots iesācējiem, jo iepriekšējās angļu valodas zināšanas nav nepieciešamas.

Mācības tiek rīkotas gan klātienē grupu nodarbībās, gan ar pasniedzēju personiski vienai personai vai nelielā grupā. Katrs kurss tiek pielāgots apmācāmā vai grupas individuālām vajadzībām un zināšanu līmenim.

Datora lietošanas pamati

 • Apgūstiet datora lietošanas pamatus

 • Apgūstiet darbu programmās Word un Excel, kā arī e-pasta un interneta lietošanas pamatus

 • Uzziniet, kā droši lietot internetu

 • Apgūstiet dokumentu drukas un skenēšanas pamatus

 • Izprotiet dažādas datu glabāšanas metodes

Apgūstiet datora lietošanas pamatus, tostarp Word, Excel, e-pastu un internetu. Mēs jums sniegsim zināšanas par ikdienā nepieciešamo līdzekļu, e-pasta un interneta lietošanu, kā arī darbu programmās Word un Excel. Kursa gaitā apmācīsim lietot ne tikai datoru, bet arī peli un tastatūru. Kursos piedāvā arī mācīties lietot Word, Excel, e-pastu un internetu. Visbeidzot, izglītojamo iepazīstina ar tīmekļa pārlūkošanu, dokumentu drukāšanu un skenēšanu, kā arī dažādām datu glabāšanas metodēm.

Contact VIP Localization today using our contact form

Sazinieties ar mums jau tūlīt, izmantojot saziņas veidlapu.

bottom of page